Ako napísať dobrý životopis

Ako napísať dobrý životopis - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Úlohou životopisu je predstaviť vás, vaše vzdelanie, doterajšiu kariéru a skúsenosti. Pokiaľ životopisom nezaujmete, ba dokonca odradíte, druhú šancu už nedostanete. Dajte si preto na svojom životopise záležať.

Ak už predstavu o svojom životopise máte, skúste si ho rovno vytvoriť. Profesia ponúka 5 šablón životopisov, vďaka ktorým sa môžete odlíšiť od iných uchádzačov.

Ak tú predstavu ešte nemáte, tu sú rady, čo a ako by ste mali napísať do jednotlivých častí životopisu:

Osobné údaje - Kariéra v kocke - Profesia.sk Osobné údaje

Správne uvedené základné údaje pomôžu, aby si vás personalista zapamätal už po prvom prečítaní životopisu a mohol sa s vami spojiť.

 • Neuvádzajte nepotrebné detaily ako rodinný stav, národnosť, politická príslušnosť či osobné údaje príbuzných. Personalistu nezaujímajú ani nemá právo sa vás na ne pýtať.
 • Nebojte sa vekovej diskriminácie a uveďte aj dátum narodenia. Ak ide o pozíciu určenú pre starších či seniorov, vek je skôr výhodou, iné spoločnosti zase hľadajú práve čerstvých absolventov, ktorí nemajú návyky z inej firmy.

Kontakt

Skontrolujte si správnosť kontaktných údajov, najmä presne uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 • Nepoužívajte e-mail, ktorý má v názve prezývky ako napríklad lienka85@xxxx.xx, nereagujte ani z pracovnej adresy u svojho súčasného zamestnávateľa. Do životopisu treba dať súkromný e-mail s vaším menom a priezviskom, je to profesionálnejšie.

Fotografia

Nebojte sa pridať svoju fotografiu, personalista vás bude vnímať osobnejšie. Vyberte však profilový portrét vhodný do formálneho dokumentu, kde sa na seba skutočne podobáte.

 • Neprikladajte fotografie zo súkromného života či skupinové zábery, na ktorých vás nemožno identifikovať. Použite formát fotografie na pas a keď si neviete vybrať sami, nechajte si fotografiu vyrobiť u profesionálov.
 • Prečítajte si aj naše podrobnejšie odporúčania, akú fotku si dať do životopisu.

Vzdelanie - Kariéra v kocke - Profesia.sk Vzdelanie

Začnite najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania. Vypíšte celý názov školy, nepíšte skratky. Spomeňte odbor, ktorý ste študovali, získaný titul aj rok ukončenia.

 • Do životopisu patrí aj informácia o externom štúdiu či nedokončení uvedeného štúdia. Ak ste ešte na škole, uveďte predpokladanú dobu ukončenia štúdia.
 • Absolventi môžu uviesť názov diplomovej práce, najmä ak súvisí s pozíciou, na ktorú reagujú. Pripravte sa však na to, že zamestnávateľ sa bude pýtať aj na obsah a výstup z diplomovej práce.

Doplňujúce vzdelanie

Kurzy, rekvalifikácie či školenia, ktoré sú aktuálne v súvislosti s pozíciou, na ktorú sa hlásite vo výberovom procese, zdvihnú váš kredit.

 • Uveďte inštitúciu, ktorá vzdelávanie poskytla, dobu trvania, prípadne čím bolo štúdium zakončené (certifikáty, oprávnenia a pod.).
 • Vyberte však iba tie kurzy, ktoré sa týkajú danej pozície, ostatné môžete spomenúť na pohovore.

Pracovné skúsenosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Pracovné skúsenosti

Zoraďte pracovnú históriu chronologicky odteraz do minulosti, pri každom zamestnaní uveďte názov firmy a pracovnej pozície, ktorú ste zastávali, a rok nástupu a odchodu.

 • Pokiaľ ide o neznámu, menšiu spoločnosť, je dobré pri názve firmy spomenúť, čím sa zaoberá (napr. IT spoločnosť, výrobná spoločnosť nábytku a pod.).
 • Ak si hľadáte zamestnanie v inej krajine, vaša firma tu nemusí byť známa, popíšte ju preto so zvýšenou pozornosťou.
 • Stručne a jasne popíšte pracovnú náplň, aby z nej bolo zrejmé, čo všetko ste mali na starosti. Nekopírujte doslovne pracovnú náplň, ktorú vám dal zamestnávateľ, a nepoužívajte interné skratky, môžu byť nezrozumiteľné. K výstižnému popisu pracovnej náplne sa môžete inšpirovať na www.pozicie.sk.
 • Ak máte za sebou mnoho zamestnaní, venujte sa posledným trom pracovným miestam. Ostatné len v skratke spomeňte, viac sa im môžete venovať na pohovore.

Jazykové znalosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Jazykové znalosti

Napíšte konkrétne jazyky a úrovne, ako ich ovládate. Ak si nie ste istý, dajte sa otestovať odborníkom.

 • Vyberte si niektorú z úrovní: začiatočník / mierne pokročilý / stredne pokročilý / aktívne slovom aj písmom / expert, prekladateľ.
 • Anglický jazyk si môžete otestovať online na www.tracktest.eu.
 • Ak navštevujete jazykovku, uveďte to. Zamestnávatelia oceňujú každú aktivitu navyše.

Znalosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Znalosti

Ohodnoťte, ako ovládate špecifické poznatky a zručnosti, ktoré si vyžaduje daná pracovná pozícia. Vyberte najmä to, čo môže potenciálny zamestnávateľ považovať za prínosné a výnimočné (znalosti v projektovom riadení, rôzne vyhlášky a osvedčenia na obsluhu zariadení v rámci konkrétnych špecializácií a pod.). Uveďte aj výrazné pracovné projekty či úspechy, ktoré ste dosiahli.

Počítačové znalosti

 • Ohodnoťte, ako zvládate programy potrebné pre výkon daného povolania. Vyberte si niektorú z úrovní: začiatočník / denný užívateľ / pokročilý / expert.
 • Prstoklad a strojopis sú tiež dôležitou informáciou v životopise.

Vodičský preukaz - Kariéra v kocke - Profesia.sk Vodičský preukaz

Ak máte vodičský preukaz, presne špecifikujte skupiny či informáciu o najazdených kilometroch. Ak nevlastníte vodičský preukaz, neuvádzajte to ani v životopise.

Moje vlastnosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Moje vlastnosti

Opíšte svoju osobnosť, buďte originálny a nepíšte všeobecné krátke vyjadrenia ako „komunikatívny, samostatný, kreatívny“.

 • Vystihnite kladné stránky, nikdy nespomínajte tie záporné.
 • Ak prikladáte aj motivačný alebo sprievodný list, venujte sa viac vašim vlastnostim priamo v ňom.

Záujmy - Kariéra v kocke - Profesia.sk Záujmy

Hobby a voľnočasové aktivity vypovedajú o vašich kvalitách či talente. Spomeňte, čo vás baví a čomu sa venujete dlhodobo.

Referencie - Kariéra v kocke - Profesia.sk Referencie

Referencie sú žiadanou súčasťou životopisu. Kontaktné osoby vopred poproste o súhlas a informujte ich, na akú pracovnú pozíciu reagujete.

 • Uveďte celé meno, pozíciu a kontakt, ktorý daná osoba preferuje.
 • Za relevantný zdroj referencií je považovaný váš nadriadený, v prípade obchodných pozícií môžete uviesť obchodného partnera.
 • V žiadnom prípade sa neodvolávajte na osoby, s ktorými máte príbuzenský vzťah.
 • Ak chcete referencie poskytnúť len pre finálneho zamestnávateľa, uveďte vetu: Referencie rád poskytnem na požiadanie.

Súčasťou životopisu môže byť aj preklik na váš LinkedIn profil, osobnú webstránku či profesionálne práce, ktorými sa chcete prezentovať.

Motivačný list - Kariéra v kocke - Profesia.sk Motivačný alebo sprievodný list

Spoločnosti často vyžadujú aj motivačný list. Pozrite si, ako napísať dobrý motivačný list. Ak ho nevyžadujú, napíšte aspoň sprievodný list. Ide v podstate o text, ktorý napíšete v e-maile a ktorým odôvodňujete, prečo sa zaujímate o pozíciu. Tento text je pritom dôležitý aj keď zasielate motivačný list. Ak spoločnosť vyžaduje motivačný list, odôvodnite svoju motiváciu reagovať na ponuku práve v sprievodnom liste (e-maile), utkviete tak personalistovi v pamäti. Pár tipov pre sprievodný list/email:

 • do predmetu uveďte pozíciu, o ktorú sa zaujímate,
 • snažte sa byť stručný, píšte v krátkych odsekoch,
 • ak je niečo, čo sa nehodilo do životopisu (alebo motivačného listu), spomeňte to tu,
 • vyzdvihnite súvis medzi vami a danou pozíciou a napíšte, prečo veríte, že ste vhodný kandidát pre túto pracovnú pozíciu,
 • napíšte o svojom prínose pre danú spoločnosť a spomeňte dôvody, prečo v nej chcete pracovať,
 • pre sprievodný list zároveň platia všetky odporúčania, ktoré spomíname pre motivačný list.

Záverečné rady - Kariéra v kocke - Profesia.sk Záverečné rady

 • Pred odoslaním skontrolujte, či je všetko gramaticky a fakticky správne a bez preklepov.
 • Upravte formálnu a grafickú stránku – používajte najviac dva typy písma, neutrálny font a primeranú veľkosť.
 • Aktualizujte dátum a miesto.
 • Vytlačený životopis podpíšte, elektronický dokument môžete poslať aj bez podpisu alebo vložiť elektronický podpis.
 • Nezavádzajte, nepreceňujte sa, no ani sa nepodceňujte. Nechajte si poradiť od odborníkov a verte si.
 • Pri kreatívnych pozíciách sa pohrajte aj s grafickým návrhom. Váš životopis nemusí byť vôbec v takejto štruktúre, použite obrázok, graf, ikony – čokoľvek, čo vás graficky odprezentuje tak, že sa v tom personalista rýchlo zorientuje a zároveň ho vizuálne zaujmete. Na internete je dostatok príkladov, naberte preto inšpiráciu, ale dajte si pozor, aby ste nič nekopírovali.

ZDROJ: www.profesia.sk